14 listopada – warsztaty plastyczne

spotkanie z artystą plastykiem Panią Moniką Kubiaczyk – Cygan