28 października – warsztaty filmowe

projekcja bajki z pogadanką