14 października – warsztaty filmowe

spotkanie z panią Pauliną Garbińską podczas projekcji i pogadanki na temat bajki