Konkurs przedszkolny

PRZEDSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – TECHNICZNY „EKO – ZABAWKA”

ORGANIZATOR:

Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”

Ul.: Gen. „Grota” Roweckiego 24

95-200 Pabianice

 

CELE KONKURSU:

·        pogłębienie wiedzy dzieci i ich rodzin na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska;

·        rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych dzieci;

·        kształtowanie właściwych postaw związanych z ochroną środowiska (segregacja odpadów, recykling, ekologia krajobrazu);

·        wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego;

·        rozbudzanie wyobraźni i fantazji;

·        rozwijanie zdolności manualnych;

·        wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno – technicznych.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodzin.

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki (przedmiotu umożliwiającego zabawę, grę) z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki.

3. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:

·        nazwa zabawki;

·        imię i nazwisko autora.

4. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

·        wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych;

·        inwencja i pomysłowość podejścia do tematu;

·        wrażenie estetyczne;

·        spełnienie podanych wytycznych.

 

5. Gotowe prace należy zgłaszać do 30.09.2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 4.10.2016 roku.

6. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu,
w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.

7. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.