19 września – warsztaty plastyczne

spotkanie z artystą plastykiem Panią M. Kubiaczyk – Cygan na warsztatach plastycznych.