20 września – sprzątanie świata

obchody międzynarodowego Dnia Sprzątania Świata. 

W związku z obchodami Sprzątania Świata, prosimy o zaakcentowania koloru zielonego w ubiorze dziecka.

Dziękujemy.