24 czerwca – warsztaty filmowe

projekcja bajki z pogadanką