17 czerwca – zakończenie roku

pożegnanie dzieci opuszczających progi przedszkola