13 czerwca – wycieczka

dzieciom z grupy III i IV proponujemy wyjazd do Doliny Skrzatów w miejscowości Parzęczew, szczegółowych informacji udzielą Państwu Panie z poszczególnych grup. Zapraszamy!