16 maja – kino

wyjście do kina – dzieci z grupy II i III, godzina 10.30