10 maja – wyjście do muzeum

dzieci z grupy III wychodzą do pabianickiego dworku kapituły krakowskiej na godzinę 10.45