22 kwietnia – dzień ziemi

tego dnia będziemy obchodzić święto ziemi, prosimy o przebranie dzieci w stroje ekologiczne (recycling)