21 kwietnia – lekcja w bibliotece

dzieci z grupy IV idą do biblioteki miejskiej na spotkanie klubu czytelników