4 kwietnia – koncert

koncert muzyczny w wykonaniu zespołu pani U. Pakuły pt.: Ekologia to higiena i biologia