15 marca – przedstawienie

występ zespołu teatralnego Pacuś pt.: O Romusiu, o Emilce i zielonej koniczynce