15 grudnia – teatrzyk

spotkanie z aktorami grupy teatralnej Widzi Misie, o godzinie 10.00