Sala doświadczania świata

Zmysły to podstawa rozwoju każdego człowieka bowiem dostarczają one informacji o otaczającym nas świecie, wpływając na proces uczenia się i poznawania. Bez ich aktywizacji rozwój człowieka jest niemożliwy. Zatem pracując z dzieckiem w Sali Doświadczania Świata staramy się wpływać na jego wszechstronny rozwój przede wszystkim poprzez :
I. Stymulację percepcji wzrokowej

 •  aktywizowanie zmysłu wzroku (doświadczanie bodźców wzrokowych)
 •  rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji wzrokowej
 • wydłużanie czasu koncentracji wzroku na bodźcach wizualnych
 • rozwijanie kierunkowości spostrzegania (zdolności poruszania oczami we wszystkich kierunkach i podążania wzrokiem za poruszającymi się przedmiotami)
 •  rozwijanie pamięci wzrokowej (przewidywanie kolejności następujących po sobie czynności, przedmiotów, barw)
 •  rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 •  kształcenie analizy i syntezy wzrokowej
 •  oddziaływanie za pomocą barw na nastrój samopoczucie i aktywizację dziecka

II. Stymulację percepcji słuchowej

 • aktywizowanie zmysłu słuchu
 •  poszerzanie zasobu doświadczeń w zakresie percepcji słuchowej
 • usprawnianie koncentracji na bodźcach słuchowych
 • zmniejszanie lęku przed dźwiękami nieznanymi
 • reagowanie na różne sygnały (szukanie źródła dźwięku)
 •  rozwijanie umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i dźwięków mowy (dźwię-ki różnych przedmiotów, instrumentów, dźwięki natury, głos ludzki)
 •  doświadczanie znaczenia pojęć: cicho-głośno, dźwięki wysokie-niskie, szybkie-wolne, przerywane-ciągłe
 •  rozwijanie pamięci, analizy i syntezy słuchowej
 • rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej i słuchowo – wzrokowej
 •  aktywizowanie uczniów do wytwarzania dźwięków przy pomocy różnych przedmiotów, instrumentów, aparatu głosowego
 • oddziaływanie na samopoczucie i nastrój

III. Stymulację percepcji dotykowej

 •  zachęcanie ucznia do badania przedmiotów o różnej fakturze (aktywizacja zmysłu dotyku)
 • nabywanie różnych doświadczeń dotykowych (ciepło-zimno, sucho-mokro, szorstko-gładko itp. ) i łączenie ich z różnymi przedmiotami i sytuacjami (rozwijanie pamięci dotykowej
 • wyczuwanie poszczególnych części ciała w trakcie masowanie ich różnymi materiałami

IV. Stymulację percepcji węchowej

 • aktywizacja zmysłu węchu
 •  gromadzenie doświadczeń węchowych (poznawanie różnych zapachów)
 •  poszukiwanie źródła zapachu
 •  kojarzenie zapachu z różnymi substancjami

V. Stymulację percepcji smakowej

 • aktywizacja zmysłu smaku
 • rozwijanie percepcji smakowej (akceptacja nowego smaku, posiłku)
 • reagowanie na określony smak i nabywanie umiejętności różnicowania smaku

VI. Stymulację zmysłu równowagi

 • - doświadczanie ruchu
 •  normalizowanie napięcia mięśniowego
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała
 •  rozwijanie orientacji przestrzennej
 •  wzbogacanie aktywności