Rekrutacja

    •    Zapisy na nowy rok szkolny rozpoczynają się 1 marca każdego roku i trwają do ostatniego wolnego miejsca
    •    Zgłoszenia po zamknięciu listy zgłoszeń przyjmowane są na listę rezerwową
    •    Zapisy przyjmowane są również w ciągu w ciągu roku na wolne miejsca, w pierwszej kolejności dzieci z listy rezerwowej.

O przyjęciu decyduje:
    •    Kolejność zgłoszenia
    •    Podpisanie umowy z przedszkolem przez rodziców/opiekunów prawnych
    •    Opłata wpisowego

Pobierz kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola