Ogłoszenie dotyczące Projektu

Dnia 1 sierpnia 2013 roku Przedszkole Niepubliczne "Czarodzieska Akademia" rozpoczyna nabór uczestników do Projektu pod nazwą "Czarodziejska Akademia– program zwiększający liczbę miejsc przedszkolnych w gminie Pabianice".

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów wszystkich dzieci 2,5 oraz 3 – letnich zamieszkujących gminę Pabianice oraz misto Pabianice, które nie zetknęły się jeszcze z edukacją przedszkolną, do uczestnictwa w Projekcie.

W terminie 1.08.2013 – 18.08.2013 r. w Przedszkolu Niepublicznym "Czarodziejska Akademia" w Pabianicach wydawane oraz przyjmowane są karty zgłoszenia dzieci do udziału w Projekcie.

29.09.2013 r.  wyniki rekrutacji zostaną ujawnione na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Niepublicznym "Czarodziejska Akademia", ul. Moniuszki 146

W dniach 29.08.2013 – 30.08.2013 r. w godzinach 13.00-15.00 zapraszamy do placówki, aby wypełnić niezbędną dokumentację konkursową.