Oferta dla grup w ramach Projektu

- Grupy utworzone w ramach Projektu działają w godzinach pracy przedszkola, czyli od godziny 6.00 do 18.00;

- Dzieci uczestniczące w Projekcie realizują podstawę programową MEN, będą równiez brały udział w zajęciach rozwijających ich umiejętności i zainteresowania takich jak:

  • język angielski
  • zajęcia plastyczne
  • taniec
  • joga
  • gimnastyka korekcyjna
  • warsztaty teatralne i filmowe
  • zajęcia o Unii Europejskiej
  • katecheza
  • róznorodne zajęcia tematyczne
  • opieka psychologiczna i logopedyczna

- W ramach zajęć dzieci będą miały  zapewnione wyżywienie oraz materiały papiernicze;

- Miesięczny koszt udziału w Projekcie wynosić będzie 50 zł.