Misja i wizja

MISJA I WIZJA
Wszechstronny rozwój dziecka zgodny z jego wrodzonym potencjałem prowadzącym do samodzielności i otwartości na ludzi i świat.

MISJA

•    W przedszkolu każde dziecko czuje się bezpieczne, szczęśliwe i akceptowane
•    Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo
•    Każde dziecko zna swoje prawa i obowiązki
•    Wychowujemy dzieci z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynących od innych osób oraz gotowe do szukania nowych i oryginalnych rozwiązań
•    Poznaje, uczy się i kultywuje tradycje
•    Poznaje zdobycze techniki i ich praktyczne zastosowanie
•    Dziecko uczy się kochać przyrodę, poznawać ją wszystkimi zmysłami i żyć z nią w równowadze
•    Kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju w zjednoczonej Europie

WIZJA

•    Przedszkole jest drugim domem – bezpiecznym, estetycznym i funkcjonalnym
•    Rodzice darzą nas zaufaniem i współpracują z nami
•    Nauczyciele podejmują wyzwania związane z doskonaleniem zawodowym i warsztatu swojej pracy, otwarci są na innowacje i eksperymenty pedagogiczne, dzielą się swoją wiedza i umiejętnościami dostrzegają i rozwijają zdolności swoich wychowanków
•    Personel dba o wizerunek przedszkola w środowisku
•    Właścicielka dba o rozwój przedszkola przez działania menadżerski