Cele i Programy MENiS

Przedszkole realizuje cele i zadania:
•    określone w Ustawie o Systemie Oświaty z 07.09.1991r. (Dz.U. z 2003r. Nr 137, poz.1304 ze zm.)
•    podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2012/2013 realizuje następujące programy wychowania przedszkolnego:
•    Program edukacji przedszkolnej wspomagającej aktywności dzieci – "Nasze Przedszkole", wyd. MAC.
•    Program nauczania języka angielskiego – kurs dla przedszkoli' Joanna Zarańska, Magdalena Appel, Wydawnictwo MacMillan Polska.


Program nauczania religii – wydawnictwo:
•    Komisja Wychowania Katolickiego
•    Konferencji Episkopatu Polski

Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, predyspozycjami i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.