9 października – Światowy Dzień Poczty i Pisania Listów

Wszyscy odwiedzimy pocztę. A tam – niespodzianka!