9 października – Dzień Poczty, Znaczka Pocztowego i Pisania w listów

Tego dnia faktycznie obchodzi się te trzy święta. Każda z grup będzie celebrować- jedni wybiorą się na pocztę, inni będą piusać listy a jeszcze inni na pewno stworzą jakieś kreatywne pocztówki