29 sierpnia – wycieczka

Maluchy z Minionków, Gangu Wiewióra oraz z grupy 1 (Bugaj) jadą do Ceramilandii na wycieczkę