27 stycznia – BAL KARNAWAŁOWY

Bal karnawałowy – strój dowolny. Bal przebierańców odbędzie się dopiero w Ostatki :)