18 czerwca – Dzień ewakuacji

Tego dnia będziemy ćwiczyć, jak bezpiecznie opuścić przedszkole w sytuacjach kryzysowych