17 września – warsztaty plastyczne

Artystka plastyk Justyna Rochala wraca ze swoimi warsztatami plastycznymi. Prosimy się nie obawiać – wszelkie środki ostrożności zostaną zachowane, a grupy nie będą się mieszać :)