17-31 sierpnia – zajęcia adaptacyjne

Zapraszamy debiutantów na zajęcia, które pomogą zaaklimatyzować się w Czarodziejskiej Akademii. Ze względu na czas epidemii, tegoroczne warsztaty odbywać się będą w nieco zmienonej formule. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu :)