16 października – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Wszyscy debiutujący w roli przedzkolaka zostaną tego dnia mianowani. Prosimy przygotować odświętne stroje. Imprezie będzie towarzyszyć sesja zdjęciowa. Tym razem zdjęcia wykona Amelove Photo