13 października – PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dokładne informacje na temat uroczystości uzyskacie Państwo u wychowawców